Navigácia

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 2. 2020
2 °C -2 °C
sobota 22. 2. 4/-3 °C
nedeľa 23. 2. 7/2 °C
pondelok 24. 2. 5/0 °C

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2017

Zmluva o dielo

23/2017

7 164,00 EUR Sedemtisícstošesťdesiatštyri Eur

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

27.06.2017

Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

27.06.2017

420,00 EUR Štyristodvadsať Eur

JuDr. Ivan Heger

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

03.07.2017

Zmluva o dielo

24/2017

4 636,00 EUR Štyritisícšesťstotridsaťšesť Eur

FOREST JSJK s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

03.07.2017

Zmluva o dielo

4/PP/2017

14 276,00 EUR Štrnásťtisícdvestosedemdesiatšesť Eur

Marcel Dančo

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.07.2017

Zmluva o dielo

25/2017

2 636,00 EUR Dvetisícšesťstotridsaťšesť Eur

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.07.2017

Zmluva o dielo

26/2017

2 130,90 EUR Dvetisícstotridsať 90/100 Eur

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.07.2017

Zmluva o dielo

27/2017

8 098,00 EUR Osemtisícdeväťdesiatosem Eur

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.07.2017

Zmluva o dielo

28/2017

3 088,20 EUR Tritisícosemdesiatosem 20/100 EUR

Peter Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.07.2017

Zmluva o dielo

30/2017

647,50 EUR Šesťstoštyridsaťsedem 50/100 EUR

FOREST JSJK s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

02.08.2017

Zmluva o dielo

31/2017

7 060,00 EUR Sedemtisícšesťdesiat EUR

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.08.2017

Zmluva o dielo

29/2017

1 973,40 EUR Jedentisícdeväťstosedemdesiattri Eur 40/100

Dušan Čief

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.08.2017

Zmluva o dielo

32/2017

6 227,50 EUR Šesťtisícdvestodvadsaťsedem 50/100 EUR

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

16.08.2017

Zmluva o dielo

33/2017

2 264,80 EUR Dvetisícdvestošesťdesiatštyri 80/100 EUR

Peter Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

16.08.2017

Zmluva o dielo

34/2017

7 722,00 EUR Sedemtisícsedemstodvadsaťdva EUR

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.09.2017

Zmluva o dielo

5/PP/2017

11 870,00 EUR Jedenásťtisícosemstosedemdesiat Eur

Marcel Dančo

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

25.09.2017

Darovacia zmluva

25.09.2017

450,00 EUR Štyristopäťdesiat Eur

Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

26.10.2017

Zmluva o dielo

43/2017

2 647,50 EUR Dvetisícšesťstoštyridsaťsedem 50/100 Eur

Igor Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

31.10.2017

Zmluva o dielo

35/2017

5 645,75 EUR Päťtisícšesťstoštyridsaťpäť Eur 75/100

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

31.10.2017

Zmluva o dielo

36/2017

9 357,25 EUR Deväťtisíctristopäťdesiatsedem Eur 25/100

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

31.10.2017

Zmluva o dielo

37/2017

1 962,00 EUR Jedentisícdeväťstošesťdesiatdva Eur

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

31.10.2017

Zmluva o dielo

38/2017

825,00 EUR Osemstodvadsaťpäť Eur

Peter Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

07.11.2017

Zmluva o dielo

44/2017

3 587,00 EUR Tritisícpäťstoosemdesiatsedem Eur

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

10.11.2017

Zmluva o dielo

45/2017

3 963,80 EUR Tritisícdeväťstošesťdesiattri 80/100 Eur

Ivan Hruška

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.11.2017

Zmluva o dielo

40/2017

3 995,00 EUR Tritisícdeväťstodeväťdesiatpäť Eur

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.11.2017

Zmluva o dielo

41/2017

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo Eur

Ivan Hruška

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: