Navigácia

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
dážď so snehom 6 °C -4 °C
sobota 20. 4. sneženie 4/-2 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 5/-4 °C
pondelok 22. 4. slabý dážď 9/-5 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Lesná škôlka Valachovo

Obsah

18.05.2022

Lesná škôlka

Lesná škôlka Valachovo

Detail

Spoločnosti Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2019 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia 8 -  Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Názov predloženého projektu je „Nákup lesnej techniky pre Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.“

Žiadosť bola úspešná a následne s účinnosťou od 26.05.2020 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Obecnými lesmi Ľubietová, spol. s r.o.  zmluva o poskytnutí NFP č. 086BB400015. Znenie zmluvy je uverejnené na:  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4710219&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Cieľom predkladaného projektu je obstaranie lesnej techniky (zavedenie nových techník a technológií), ktorú bude žiadateľ využívať na obhospodarovanie lesa. Používanie modernej ekologickej  lesnej techniky umožní posilniť uplatňovanie vhodné obhospodarovanie s pozitívnym dopadom na biodiverzitu a ekologickú hodnotu obhospodarovaného územia. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ale aj na ďalšie spracovanie vlastného dreva. Projekt je zameraný na obstaranie strojov a zariadení, ktoré sa budú využívať aj pri približovaní dreva (lesný kolesový traktor bude mať však širšie využitie vzhľadom na vybavenie OL Ľubietová spol. s r.o., ktoré má v súčasnosti k dispozícii), ďalej pri spracovaní lesných produktov (štiepací stroj) a pri oprave a údržbe lesných ciest (rýpadlo-nakladač). Projektom sa zavádzajú moderné inovatívne technológie, ktoré zvýšia produktivitu práce, znížia priame náklady a budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce.

 

Investícia do lesníckych technológií pozostáva z nákupu  nasledujúcich lesných strojov a zariadení.

  1. obstaranie mechanizmov na ťažbu a približovanie drevnej hmoty, vrátane prídavných zariadení s ťažbou a približovaním

Predmetom projektu v rámci tejto oblasti je zaobstaranie lesného traktora. Traktor bude pripojiteľný aj na zaobstaraný štiepací stroj, čo výrazne zvýši jeho využiteľnosť aj pri spracovaní palivového dreva. Na základe stanovenej špecifikácii bol v rámci verejného obstarávania kúpený lesný kolesový traktor VALTRA N174A. Požadované technické parametre boli stanovené pre primárne použitie na práce v lese pri približovaní dreva. K zaobstaranému lesnému kolesovému traktoru máme k dispozícii niektoré prídavné zariadenia, ktoré bude používať (naviják, predná radlica).

 

  1. investície súvisiace so spracovaním lesných produktov (zahŕňa všetky stroje a technológie na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva)

Predmetom projektu v rámci tejto oblasti je hydraulický štiepač dreva na profesionálne spracovanie dreva s funkciou rezania dreva na guľatinu, po ktorom nasleduje rozdelenie na palivové drevo. Zaobstaraný bol štiepací stroj - JAPA 395.

Štiepačka dreva je zaobstaraná s možnosťou pohonu z traktora, ktorý je tiež predmetom žiadosti o NFP. Palivové drevo sa zo stroja odstraňuje dopravným pásom s výškovým nastavením.

 

  1. obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest, zvážnic a na využitie na lesných skladoch

V rámci tejto oblasti je plánované zaobstaranie rýpadlo-nakladača na údržbu a opravu lesných ciest a lesných skladov. Zaobstaraný je stroj JCB 4 CX ECO. Stroj predstavuje výkonný výrobný prostriedok určený pre rôzne terény, či na lesných cestách, lesnom sklade, manipulačno – expedičnom sklade, prípadne inde na odvoznom mieste. Požadované technické parametre boli stanovené pre primárne použitie na údržbu a opravy lesných ciest, ktorých máme v správe takmer 48 km. Ako prídavné zariadenie je k dispozícii viacúčelová lyžica, paletizačné vidly, čím sa rozširuje možnosť jeho využitia.

 

Celkové schválené náklady na investíciu v zmysle podpísanej zmluvy s PPA predstavujú – 286 689,75 €, na základe predloženého projektu je výška nenávratného finančného príspevku v 50% miere a spolufinancovanie tiež v 50% miere. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 143 344,87 €. Po vykonaní verejného obstarávania boli celkové znížené a spolufinancovanie Obecných lesov Ľubietová, spol. s r.o. predstavuje 138 778 €.