Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 23 °C 9 °C
streda 26. 6. slabý dážď 20/12 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 22/13 °C
piatok 28. 6. mierny dážď 22/13 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Lesná škôlka Valachovo

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2020

Zmluva o dielo

14/2020

6 799,10 EUR Šesťtisícsedemstodeväťdesiatdeväť EUR 10/100

Daniel Kantor – DK FOREST

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

03.04.2020

Zmluva o dielo

5/PP/2020

3 820,00 EUR Tritisícosemstodvadsať EUR

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

03.04.2020

Zmluva o dielo

15/2020

2 437,00 EUR Dvetisícštyristotridsaťsedem EUR

Igor Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

06.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 2.

35 600,00 EUR Tridsaťpäťtisícšesťsto Eur

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

27.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 3.

121 700,00 EUR Jednostodvadsaťjedentisícsedemsto Eur

UNIAGRO, s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

05.05.2020

Zmluva o dielo

6/PP/2020

14 308,00 EUR Štrnásťtisíctristoosem Eur

Marcel Dančo

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.05.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

086BB400015

143 344,87 EUR Jednostoštyridsaťtritisíctristoštyridsať Eur 87/100

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

12.05.2020

Zmluva o dielo

16/2020

8 706,21 EUR Osemtisícsedemstošesť Eur 21/100

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

27.05.2020

Zamestnávateľská zmluva

1602732359

2,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

04.06.2020

Zmluva o dielo

17/2020

4 112,50 EUR Štyritisícstodvanásť Eur 50/100

Igor Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.06.2020

Zmluva o dielo

18/2020

9 423,80 EUR Deväťtisícdvadsaťtri Eur 80/100

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.06.2020

Zmluva o dielo

19/2020

11 622,90 EUR Jedenásťtisícšesťstodvadsaťdva Eur 90/100

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.06.2020

Zmluva o dielo

20/2020

7 167,05 EUR Sedemtisícstošesťdesiatsedem Eur 5/100

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.06.2020

Zmluva o dielo

21/2020

7 066,25 EUR Sedemtisícšesťdesiatšesť Eur 25/100

Daniel Kantor – DK FOREST

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

22.06.2020

Zmluva o dielo

7/PP/2020

796,00 EUR Sedemstodeväťdesiatšesť Eur

Igor Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

22.07.2020

Zmluva o dielo

22/2020

12 714,00 EUR Dvanásťtisícsedemstoštrnásť Eur

Peter Fellner, 97655 Ľubietová 224

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

22.07.2020

Zmluva o dielo

23/2020

7 921,17 EUR Sedemtisícdeväťstodvadsaťjeden Eur 17/2020

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

22.07.2020

Zmluva o dielo

24/2020

1 650,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiat Eur

Igor Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

03.08.2020

Zmluva o dielo

8/PP/2020

7 208,00 EUR Sedemtisícdvestoosem Eur

Marcel Dančo

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

06.08.2020

Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

47925-2020/710

55 552,00 EUR Päťdesiatpäťtisícpätstopätdesiatdva Eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.08.2020

Zmluva o dielo

25/2020

5 469,00 EUR Päťtisícštyristošesťdesiatdeväť Eur

Peter Filadelfi

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.08.2020

Zmluva o dielo

26/2020

12 607,70 EUR Dvanásťtisícšesťstosedem Eur 70/100

Martin Lupták

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.08.2020

Zmluva o dielo

27/2020

6 763,50 EUR Šesťtisícšesťdesiattri Eur 50/100

Daniel Kantor – DK FOREST

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

04.09.2020

Zmluva o dielo

9/PP/2020

600,00 EUR Šesťsto Eur

Silvester Kapusta - KASI

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

08.09.2020

Zmluva o dielo

28/2020

6 774,34 EUR Šesťtisícsedemstosedemdesiatštyri Eur 34/100

Jozef Resutík

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: