Navigácia

Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 12. 2023
slabé sneženie -6 °C -11 °C
streda 6. 12. sneženie -2/-7 °C
štvrtok 7. 12. sneženie -3/-6 °C
piatok 8. 12. slabé sneženie -4/-11 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rýpadlonakladač JCB

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.05.2017

4/2017

Prijaté faktúry apríl 2017

6 202,37 EUR Šesťtisícdvestodva 37/100 Eur

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.06.2017

5/2017

Prijaté faktúry máj 2017

10 081,90 EUR Desaťtisícosemdesiatjeden Eur 90/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.07.2017

6/2017

Prijaté faktúry jún 2017

7 167,90 EUR Sedemtisícstošesťdesiaťsedem Eur 90/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.08.2017

7/2017

Prijaté faktúry júl 2017

5 661,62 EUR Päťtisícšesťstošesťdesiatjeden Eur 62/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

18.09.2017

8/2017

Prijaté faktúry august 2017

9 319,19 EUR Deväťtisíctristodevätnásť Eur 19/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

13.10.2017

9/2017

Prijaté faktúry september 2017

7 568,40 EUR Sedemtisícpäťstošesťdesiatosem Eur 40/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

10.11.2017

10/2017

Prijaté faktúry október 2017

6 121,54 EUR Šesťtisícstodvadsaťjeden 54/100 Eur

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.12.2017

11/2017

Prijaté faktúry november 2017

10 233,54 EUR Desaťtisícdvestotridsaťtri 54/100 Eur

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

19.01.2018

12/2017

Prijaté faktúry december 2017

9 383,16 EUR Deväťtisíctristoosemdesiattri EUR 16/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.02.2018

1/2018

Prijaté faktúry - január 2018

6 885,38 EUR Šesťtisícosemstoosemdesiatpäť Eur 38/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

13.03.2018

2/2018

Prijaté faktúry - februát 2018

5 045,22 EUR Päťtisícštyridsaťpäť EUR 22/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

19.04.2018

3/2018

Prijaté faktúry - marec 2018

13 774,31 EUR Trinásťtisícsedemstosedemdesiatštyri EUR 31/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.05.2018

4/2018

Prijaté faktúry - apríl 2018

11 260,95 EUR Jedenásťtisícdvestošesťdesiat Eur 95/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.06.2018

5/2018

Prijaté faktúry - máj 2018

31 706,68 EUR Tridsaťjedentisícsedemstošesť Eur 68/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.07.2018

6/2018

Prijaté faktúry - jún 2018

4 928,43 EUR Štyritisícdeväťstodvadsaťosem Eur 43/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.08.2018

7/2018

Prijaté faktúry - júl 2018

7 043,28 EUR Sedemtisícštyridsaťtri Eur 28/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.09.2018

8/2018

Prijaté faktúry - august 2018

6 696,29 EUR Šesťtisícšesťstodeväťdesiatšesť Eur 29/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.10.2018

9/2018

Prijaté faktúry - september 2018

10 546,51 EUR Desaťtisícpäťstoštyridsaťšesť Eur 51/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

16.11.2018

10/2018

Prijaté faktúry - október 2018

125 733,56 EUR Jednostodvadsaťpäťsedemstotridsaťtri Eur 56/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.12.2018

11/2018

Prijaté faktúry - november 2018

9 711,73 EUR Deväťtisícjedenásť Eur 73/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.01.2019

12/2018

Prijaté faktúry - december 2018

7 013,48 EUR Sedemtisíctrinásť Eur 48/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.02.2019

1/2019

Prijaté faktúry - január 2019

10 977,14 EUR Desaťtisícdeväťstosedemdesiatsedem Eur 14/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

13.03.2019

2/2019

Prijaté faktúry - február 2019

10 592,49 EUR Desaťtisícpäťstodeväťdesiatdva Eur 49/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.04.2019

3/2019

Prijaté faktúry - marec 2019

25 665,62 EUR Dvadsaťpäťtisícšesťstošesdesiatpäť Eur 62/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.05.2019

4/2019

Prijaté faktúry - február 2019

18 645,02 EUR Osemnásťtisícšesťstoštyridsaťpäť Eur 2/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: