Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
mierny dážď 15 °C 6 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 18/8 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 15/8 °C
streda 22. 5. slabý dážď 13/8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Snehová jama

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.06.2019

5/2019

Prijaté faktúry - máj 2019

11 710,57 EUR Jedenásťtisícsedemstodesať Eur 57/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

24.07.2019

6/2019

Prijaté faktúry - jún 2019

12 441,86 EUR Dvanásťtisícštyristoštyridsaťjeden Eur 86/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

16.08.2019

7/2019

Prijaté faktúry - júl 2019

14 576,75 EUR Štrnásťtisícpäťstosedemdesiatšesť Eur 75/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

23.09.2019

8/2019

Prijaté faktúry - august 2019

12 844,06 EUR Dvanásťtisícosemstoštyridsaťštyri Eur 6/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.10.2019

9/2019

Prijaté faktúry - september 2019

12 057,78 EUR Dvanásťtisícpäťdesiatsedem Eur 78/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.11.2019

10/2019

Prijaté faktúry - október 2019

12 066,99 EUR Dvanásťtisícšesťdesiatšesť Eur 99/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

16.12.2019

11/2019

Prijaté faktúry - november 2019

8 669,53 EUR Osemtisícšesťstošesťdesiatdeväť Eur 53/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

20.01.2020

12/2019

Prijaté faktúry - december 2019

5 821,46 EUR Päťtisícosemstodvadsaťjeden Eur 46/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

20.02.2020

1/2020

Prijaté faktúry - január 2020

5 371,77 EUR Päťtisíctristosedemdesiatjeden Eur 77/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.03.2020

2/2020

Prijaté faktúry - február 2020

5 058,23 EUR Päťtisícpäťdesiatosem Eur 23/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.04.2020

3/2020

Prijaté faktúry - marec 2020

9 283,21 EUR Deväťtisícdvestoosemdesiattri Eur 21/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

14.05.2020

4/2020

Prijaté faktúry - apríl 2020

18 135,69 EUR Osemnásťtisícstotridsaťpäť Eur 69/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

09.06.2020

5/2020

Prijaté faktúry - máj 2020

8 033,59 EUR Osemtisíctridsaťtri Eur 59/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

13.07.2020

6/2020

Prijaté faktúry - jún 2020

33 808,00 EUR Tridsaťtritisícosemstoosem Eur

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.08.2020

7/2020

Prijaté faktúry - júl 2020

11 928,82 EUR Jedenásťtisícdeväťstodvadsaťosem Eur 82/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

09.09.2020

8/2020

Prijaté faktúry - august 2020

298 672,56 EUR Dvestodeväťdesiatosemtisícšesťstosedemdesiatdva Eur 56/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

12.10.2020

9/2020

Prijaté faktúry - september 2020

8 774,13 EUR Osemtisícsedemstosedemdesiatštyri Eur 13/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

06.11.2020

10/2020

Prijaté faktúry - október 2020

53 213,50 EUR Päťdesiattritisícdvestotrinásť Eur 50/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

15.12.2020

11/2020

Prijaté faktúry - november 2020

9 044,13 EUR Deväťtisícštyridsaťštyri Eur 13/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

20.01.2021

12/2020

Prijaté faktúry - december 2020

6 443,27 EUR Šesťtisícštyristoštyridsaťtri Eur 27/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

08.02.2021

1/2021

Prijaté faktúry - január 2021

5 000,11 EUR Päťtisíc Eur 11/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.03.2021

2/2021

Prijaté faktúry - február 2021

12 283,83 EUR Dvanásťtisícdvestoosemdesiattri Eur 83/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

13.04.2021

3/2021

Prijaté faktúry - marec 2021

5 634,79 EUR Päťtisícšesťstotridsaťštyri Eur 79/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

17.05.2021

4/2021

Prijaté faktúry - apríl 2021

10 703,27 EUR Desaťtisícsedemstotri Eur 27/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

11.06.2021

5/2021

Prijaté faktúry - máj 2021

13 085,57 EUR Trinásťtisícosemdesiatpäť Eur 57/100

Zoznam

Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: